Regulamin promocji CZAS NA ZMIANY

1. Promocja nosi nazwę „Vertex – CZAS NA ZMIANY” i w dalszej części niniejszego regulaminu będzie nazywana Promocją.

2. Promocja trwa od 02.11.2010 do 31.12.2010 włącznie, a to oznacza, że wszystkie zamówienia złożone i zrealizowane w tym czasie muszą być odebrane przez Przedstawicieli Vertex S.A

3. Z Promocji wyłączone są materiały, których w czasie trwania promocji nie ma w magazynach Vertex S.A

4. Promocja dedykowana jest klientom indywidualnym, którzy mogą z niej skorzystać poprzez zakup towarów objętych promocją u dowolnego Przedstawiciela firmy Vertex S.A w Polsce wg niżej wymienionych warunków Promocji.

5. Promocją objęte są tylko kompletne rolety materiałowe wykonane w całości z elementów i materiałów oferowanych przez Vertex S.A w czasie trwania promocji.

6. Warunki Promocji:

6.1. Promocja polega na przyznaniu rabatu Klientowi Końcowemu w wysokości 20% lub 30% od ceny detalicznych z cennika Akces. Promocją objęte są rolety materiałowe.

6.2. Rabat 20% przy zakupie nowych rolet materiałowych produkcji Vertex S.A przydzielany jest za oddanie dowolnego typu rolet wyprodukowanych przez dowolnego producenta (nie Vertex S.A)

6.3. Rabat 20% przyznawany jest również przy zakupie nowych rolet materiałowych za oddanie dowolnych żaluzji poziomych lub żaluzji pionowych dowolnego producenta, w tym również Vertex S.A W takim przypadku ważne jest, aby oddawana żaluzja była sprawna i kompletna.

6.4. Rabat 30% przyznawany jest przy zakupie nowych rolet materiałowych Vertex S.A za oddanie w rozliczeniu dowolnych rolet materiałowych produkcji Vertex S.A

6.5. Wstępna weryfikacja i określenie czy oddawane rolety są produkcji Vertex S.A dokonywana jest przez Przedstawiciela Vertex S.A S.A oraz przez pracownika Vertex S.A podczas ich przekazywania i przyjmowania zamówienia na nowe rolety materiałowe w biurze handlowym Vertex S.A

6.6. Ostateczna weryfikacja dokonywana jest każdorazowo przez Kierownika Produkcji Rolet Materiałowych Vertex S.A i może ona być różna od wstępnie przyjętej przez Przedstawiciela Vertex S.A W takim przypadku rabat będzie skorygowany do 20%.

6.7. Przy składaniu zamówienia na roletę na wymianę należy podać wymiary nowej rolety zgodnie z zasadami wymiarowania firmy Vertex S.A

6.8. Promocją nie są objęte inne produkty osłonowe, niezależnie od tego czy są produkcji firmy Vertex S.A

6.9. Wymieniane osłony muszą pochodzić z okna lub okien, na które będą zamawiane nowe rolety materiałowe firmy Vertex S.A

6.10. Dopuszcza się niewielkie odchylenia od wymiarów rolet zamawianych w stosunku

do osłon oddawanych w ramach Promocji, wynikające z różnicy w typach nowo zamawianych rolet i oddawanych osłon. Np. oddawana jest roleta wolno wisząca, a zamawiana jest roleta typu Passionata.

6.11. Warunkiem koniecznym skorzystania z warunków Promocji jest dostarczenie starej rolety lub żaluzji przez klienta indywidualnego do przedstawiciela firmy Vertex S.A, a Przedstawiciel jest zobowiązany dostarczyć roletę lub żaluzję klienta detalicznego do siedziby firmy Vertex S.A lub do dowolnego biura handlowego w Polsce.

6.12. Vertex S.A nie bierze na siebie kosztów dostarczenia w ramach Promocji rolet lub żaluzji do biur handlowych.

6.13. Jeżeli Przedstawiciel firmy Vertex S.A nie dostarczy w rozliczeniu wymienianych osłon, to będzie on obciążony kwotą wynikającą z przyznanego rabatu w ramach

promocji.

6.14. Rabaty nie sumują się ze sobą. Promocja niniejsza nie łączy się z innymi promocjami lub specjalnymi uzgodnieniami z firmą Vertex S.A

6.15. Dla Przedstawiciela Vertex S.A niniejsza Promocja oznacza, że najpierw odliczany jest od ceny detalicznej rabat wynikający z promocji a następnie od tak powstałej ceny odliczany jest rabat wcześniej uzyskanym przez Przedstawiciela w firmie Vertex S.A

6.16. Vertex S.A nie ponosi odpowiedzialności za różnice w cenach wynikające ze stosowania przez Przedstawicieli Vertex S.A cen detalicznych innych niż sugerowane dla klienta końcowego w cenniku detalicznym Vertex S.A opublikowanym na stronach Vertex S.A

6.17. Rabaty obliczane są na podstawie cen detalicznych netto z cennika Vertex S.A

7. Vertex S.A zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w trakcie jej trwania bez podawania przyczyny.

8. W przypadkach spornych wynikających z regulaminu niniejszej promocji przysługuje prawo odwołania w pierwszej kolejności do Dyrektora Handlowego Vertex S.A., a następnie do Zarządu Vertex S.A.

9. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Akces - rolety, żaluzje, plisy materiałowe
ul. 3go Maja 21, 41-200 Sosnowiec

Tel: 32 297 00 80, 32 297 93 07
Kom: 500 539 175, 500 109 509 (WhatsApp)

GODZINY OTWARCIA
Pn-Czw: 10.00 - 18.00, Piątek: 10.00 - 16.00,
Sobota: 10.00 - 13.00


MENU