˙ţ<html> <head> <link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css" media="screen" /> <script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script> <script src="js/scriptaculous.js?load=effects" type="text/javascript"></script> <script src="js/lightbox.js" type="text/javascript"></script> <script> <!-- function displayWindow(url, width, height) { var Win = window.open(url,"displayWindow",'width=' + width + ',height=' + height + ',resizable=0,scrollbars=yes,menubar=no' ); } //--> </script> </head> <body> <table width=550 cellspacing=0 cellpadding=0 border=0><tr><td> <!--TEKST--> <div id="content"> <div id="box"> <h3>zaluzje aluminiowe</h3> <table> <tr> <td cellspan=2><a href="akces/zaluzje/zalalubaner.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalalubanerm.jpg" align="right" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a></td> <td><a href="akces/zaluzje/zalalu03.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalalu03m.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a></td> </tr> </table> </div> <div id="box"> <h3>Modele zaluzji</h3> <table> <tr> <td><a href="akces/zaluzje/zalaluclassic.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaluclassicm.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a></td> <td><a href="akces/zaluzje/zalalusoftline.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalalusoftlinem.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a></td> <td><a href="akces/zaluzje/zalaluretro.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaluretrom.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a></td> </tr> <tr valign=top> <td><h4>Classic</h4><p>Model <strong>Classic</strong> chara- kteryzuje siU znan-, tradycyjn- form- z nowoczesnymi szczegˇ-ami. Zamawiaj-c }aluzjU aluminiow- classic 25 mm o szerokoÂci powy}ej 250 cm, otrzymaj- PaÝstwo Classic 25 mm XL, charakteryzuj-cy siU szersz- rynn- gˇrn-.</p></td> <td><h4>Softline</h4><p>Model <strong>Softline</strong> uzyska- ekskluzywn- formU o miUkkich obramowaniach, dziUki zastosowaniu zaokr-glonej rynny gˇrnej i dolnej. Model jest dostUpny dla }aluzji 16 mm, 25 mm i 35 mm.</p></td> <td><h4>Retro</h4><p>Model <strong>Retro</strong> to niepowtarzalny wygl-d. Uzyskano go dziUki zastosowaniu drewnianej rynny gˇrnej i dolnej, dostUpnej w trzech kolorach. Model Retro 50 mm dostUpny jest w po--czeniu ze wszystkimi materia-ami na }aluzje poziome.</p></td> </tr> </table> </div> <div id="box"> <center><img src="akces/zaluzje/zalaldodatki.jpg" align="center" alt="Rolety aluzje Akces Sosnowiec Katowice"></center> <h3>Dodatkowe mo}liwoÂci</h3> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkidach.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkidachm.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Okna dachowe i uchylne</h4> <p>Dla okien dachowych i uchylnych mo|emy zaoferowa szczególne rozwiązanie. Wykorzystana zostaje do tego obudowa i prowadnice boczne. Prowadnice mo|na zastosowa przy nachyleniu 45°. Jednak|e przy szerokości powy|ej 90 cm |aluzja wyposa|ona jest w środkową drabink. Maksymalna szerokoś |aluzji wynosi 150 cm x 150 cm.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkiuchwyt.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkiuchwytm.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Uchwyty do okien PCV</h4> <p>W przypadku monta|u |aluzji do okien PCV aby unikną wiercenia w stolarce okiennej mo|na zastosowa specjalne uchwyty do okien PCV. Opcja jest dostpna dla szerokości 1 6 mm i 25 mm. DopBata - patrz cennik.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkiszyby.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkiszybym.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Monta| midzy szybami</h4> <p>{aluzje aluminiowe doskonale nadają sie do umieszczenia midzy szybami. Warunkiem jest, aby przestrzeD midzy szybami wynosiBa minimum 3,5 cm. Dla tego rozwiązania dostpne są |aluzje Classic 16 mm lub 25 mm.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkilinki.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkilinkim.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Liniki napinające</h4> <p>Do okien uchylnych o maksymalnym kącie nachylenia 15° mo|na zastosowa linki napinające. Opcja dostpna jest dla szerokości, 16 mm, 25 mm, 35 mm.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkidolna.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkidolnam.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Mocowanie dolnej belki</h4> <p>Zamiast bocznych linek do okien uchylnych mo|na zastosowa transparentne mocowania dolnej belki. Dostpne są w szerokości lameli 16 mm, 25 mm i 35 mm.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkidim.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkidimm.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>DIM-OUT - bezprześwitowa</h4> <p>{aluzja Dim-out sprawia, |e dziurki w la-melach i szczeliny midzy nimi stają si niewidoczne. Poprzez umieszczenie sznurka podciągającego na środku i zmniejszenie odlegBości midzy pasami, dziurki stają si niewidoczne. {aluzje lepiej na siebie zachodzą i dziki sznurkowi podciągającemu pozostają zawsze na swoim miejscu. {aluzje Dim-out dostpne są w szerokości 25 mm Softline.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkikorba.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkikorbam.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Korba</h4> <p>Aluminiowa korba z rozkBadaną rączką w standardowym wykonaniu zamocowana jest na staBe do |aluzji. Istnieje mo|liwoś zastosowania korby wymiennej, która montowana jest tylko na czas obsBugi. Dziki temu jedną korb mo|na stosowa dla kilku |aluzji w pomieszczeniu.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkilancuszek.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkilancuszekm.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>BaDcuszek</h4> <p>Umo|liwiający obracanie i podciąganie |aluzji. AaDcuszek dostarczany jest w dobranym do |aluzji kolorze. DBugoś BaDcuszka wynosi 1 m i na PaDstwa |yczenie mo|liwe jest jego przedBu|enie. System dostpny jest w modelu Classic i Softline o szerokości 1 6 mm i 25 mm. Maksymalna powierzchnia dla tego rodzaju |aluzji - 4 m kwadratowych.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkistaldrewno.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkistaldrewnom.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Stal i drewno</h4> <p>Standardowo pokrtBa i obcią|niki sznurka wykonane są z plastiku. Opcjonalnie mo|na zastosowa dekoracyjne sterowanie wykonane ze stali lub drewna. W tym przypadku nale|y wskaza na zamówieniu rodzaj sterowania.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkielektr.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkielektrm.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Sterowanie elektryczne</h4> <p>Istnieje mo|liwoś zastosowania do |aluzji sterowania elektrycznego. Dla szerokości 25 mm wykorzystuje si silnik 24V natomiast |aluzje 50 mm wyposa|ane są w silnik 230V DopBata za napd - patrz cenniki. PozostaBe elementy sterowania wyceniane są indywidualnie.</p> </div> <div id="box"> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkisznur.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkisznurm.jpg" align="left" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <a href="akces/zaluzje/zalaldodatkisznur2.jpg" rel="lightbox" title=""><img src="akces/zaluzje/zalaldodatkisznur2m.jpg" align="right" alt="Rolety zaluzje Akces Sosnowiec Katowice"></a> <h4>Sznur i pokrtBo do obsBugi</h4> <p>Standardowo |aluzje 1 6 mm i 25 mm wyposa|one sq w sznur do podciągania |aluzji oraz przezroczyste pokrtBo do jej obracania. Mogą PaDstwo wybra stron, po której mechanizm ma zosta zamontowany. W przypadku |aluzji bud|etowych sznur i pokrtBo do obsBugi zawsze znajdują si z prawej strony. W |aluzjach 25 XL mm, 35 mm, 50 mm standardowo sterowanie odbywa si za pomocą sznurków.</p> </div> </div> <!--/TEKST--> </tr></td></table> </body> </html>

Akces - rolety, żaluzje, plisy materiałowe
ul. 3go Maja 21, 41-200 Sosnowiec

Tel: 32 297 00 80, 32 297 93 07
Kom: 500 539 175, 500 109 509 (WhatsApp)

GODZINY OTWARCIA
Pn-Czw: 10.00 - 18.00, Piątek: 10.00 - 16.00,
Sobota: 10.00 - 13.00


MENU